สล็อตเว็บตรง แตกง่าย การเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางทหารของญี่ปุ่นถือเป็นจุดจบของ ‘รัฐสันติภาพ’

สล็อตเว็บตรง แตกง่าย การเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางทหารของญี่ปุ่นถือเป็นจุดจบของ 'รัฐสันติภาพ'

สันติภาพบนขบวนพาเหรด ภาพถ่ายโดย Kimimasa สล็อตเว็บตรง แตกง่าย Mayama/European Pressphoto Agency ต้องขอบคุณรัฐธรรมนูญที่สหรัฐฯ บังคับใช้กับพลเมืองของตนหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้ญี่ปุ่นถูกมองว่าเป็น ” รัฐสันติภาพ ” โดยผู้รักความสงบมายาวนาน มาตรา 9 ของรัฐธรรมนูญระบุว่า:

ชาวญี่ปุ่นละทิ้ง [… ] การคุกคามหรือการใช้กำลังเป็นเครื่องมือในการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศตลอดไป

ญี่ปุ่นพิจารณาบันทึกการใช้จ่ายทางทหารในปี 2560 

เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้น

กล่าวต่อไปว่า “กองกำลังทางบก ทะเล และทางอากาศ ตลอดจนศักยภาพในสงครามอื่น ๆ จะไม่มีวันถูกรักษาไว้ สิทธิในการสู้รบของรัฐจะไม่ได้รับการยอมรับ”

ในปี 1950 กองกำลังป้องกันตนเองได้ก่อตั้งขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ ขณะนี้ รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะได้ประกาศแนวทางใหม่ที่ขัดแย้งในกฎหมายทางทหารแล้ว ณ เดือนมีนาคม 2016 กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมใน “การป้องกันตนเองโดยรวม” และให้ความช่วยเหลือแก่พันธมิตรที่ถูกโจมตี

ขอบเขตปฏิบัติการทางทหารของญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้นในต่างประเทศนี้เกิดขึ้นได้จากการผ่านกฎหมายที่มีข้อขัดแย้งซึ่งผ่านปีที่แล้ว และขัดกับความต้องการของผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นและการละเมิดรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นอย่างโจ่งแจ้ง

ที่เกี่ยวข้อง

เกาหลีเหนือประณาม ‘ชินโซ อาเบะ’ ของญี่ปุ่น เหตุเยือนเพิร์ลฮาร์เบอร์

ด้วยถ้อยคำที่ชัดเจนของรัฐธรรมนูญนั้น จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่รัฐบาลที่นำโดยพรรคเสรีประชาธิปไตยล้มเหลวในการได้รับการสนับสนุนสำหรับการตีความใหม่ที่จะยอมให้การป้องกันโดยรวมสามารถปฏิบัติการได้โดยกองกำลังทางบก ทะเล และทางอากาศในต่างประเทศ แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐธรรมนูญที่ได้รับการแต่งตั้งเองก็ยังตัดสินว่ากฎหมายดังกล่าวจะขัดต่อรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ รัฐบาลใช้เสียงข้างมากในรัฐสภาในการบังคับร่างกฎหมายผ่านรัฐสภา

แนวคิดเรื่องญี่ปุ่นที่ก้าวร้าวมากขึ้นเรื่อย ๆ กำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือ

ทางการเมืองโดยนักวิจารณ์ นักการเมือง และนักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพ บางคนถูกเกลี้ยกล่อมด้วยเรื่องราวของการ remiltarization อย่างรวดเร็วอื่น ๆ โดยอ้างว่าพูดเกินจริง ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ทั้งในแง่ของความสามารถและเจตนาทางทหาร ความพยายามใดๆ ในการเปรียบเทียบระหว่างนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่นในปัจจุบันเรื่อง ” การสงบศึกเชิงรุก ” กับการขยายตัวของจักรวรรดิก่อนสงครามนั้นไม่เป็นประโยชน์

แต่ความจริงที่ว่าการพัฒนาเมื่อเร็วๆ นี้ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการหวนคืนสู่การขยายขอบเขตก่อนสงคราม ไม่ได้หมายความว่าการที่ญี่ปุ่นมีบทบาทด้านความมั่นคงระหว่างประเทศในปัจจุบันในเชิงรุกเป็นเรื่องปกติ ถูกกฎหมาย หรือตามรัฐธรรมนูญ

มันไม่ใช่สิ่งเหล่านี้

ดังนั้น จึงต้องให้ความสำคัญกับการกระทำของรัฐบาลปัจจุบัน ต้องดึงความสนใจไปที่การตีความรัฐธรรมนูญฉบับสันติวิธีอันน่าทึ่งของโตเกียว และการโค่นล้มความตระหนักรู้ของสาธารณชนให้พ้นจากกิจกรรมทางการทหารอย่างเต็มรูปแบบ

ในเดือนพฤศจิกายน กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นถูกส่งอีกครั้งไปยังเขตสงครามกลางเมืองที่มีความขัดแย้งในซูดานใต้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติที่กำลังดำเนินอยู่ บทบาทการรักษาสันติภาพของ UN ของญี่ปุ่นค่อยๆ ขยายออกไปมากว่าสองทศวรรษแล้ว แต่นี่เป็นครั้งแรกที่กองกำลัง JSDF ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการต่อสู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นการป้องกันตัว โดยรวม ภายใต้กฎใหม่ของ Abe ตอนนี้กองทหารญี่ปุ่นนั่งอยู่ในเขตชานเมืองจูบา พร้อมที่จะเข้าร่วมในสงครามหากสามารถกำหนดกรอบเป็นการป้องกันตนเองหรือส่วนรวมได้

ดินแดนแห่งกำลังทหารที่เพิ่มขึ้น

การรบทางทหารครั้งแรกของญี่ปุ่นตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นไปได้จริง แต่ความสำคัญเฉพาะของการมีอยู่ทางทหารในวงกว้างในและรอบๆ เขาแอฟริกายังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดตั้งและการดำเนินงานของฐานทัพต่างประเทศในจิบูตีส่วนใหญ่ถูกกีดกันไม่ให้ถูกตรวจสอบโดยสาธารณะผ่านการใช้ภาษาในระดับปานกลางและจงใจละเลยการโต้เถียงใดๆ

ในขั้นต้นอธิบายว่าเป็น “สิ่งอำนวยความสะดวก” แทนที่จะเป็นฐานทัพทหาร กองกำลังทางอากาศ ทางบก และทางทะเล ประจำการอยู่ที่จิบูตี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์ที่กำลังดำเนินอยู่ ต่อเนื่อง และกำลังขยายตัวในอ่าวเอเดน นี่เป็นวิธีการที่ญี่ปุ่นสามารถเพิ่มความร่วมมือกับพันธมิตรพันธมิตร และอาจเพิ่มโครงการอำนาจทางทหารต่อไป การเพิ่มขึ้นของบทบาทของญี่ปุ่นในภูมิภาคนี้ จึงเป็นวาระที่มากกว่าการเรียกร้องใดๆ ที่จะปกป้องความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่จำเป็นเท่านั้น ญี่ปุ่นพึ่งพาการนำเข้าน้ำมัน ก๊าซเหลว และสินค้าสำคัญอื่นๆ จากตะวันออกกลางเป็นอย่างมาก

ใกล้บ้านมากขึ้น แม้จะมีคำตัดสินของนานาชาติที่ปฏิเสธความถูกต้องตามกฎหมายของญี่ปุ่นที่เสริมความแข็งแกร่งให้กับเกาะทางตะวันตกเฉียงใต้ที่มีฐานทัพทหารใหม่ สิ่งเหล่านี้กำลังถูกสร้างขึ้นทั่วหมู่เกาะโอกินาว่า – สำหรับทั้ง JSDF และการใช้งานของอเมริกา พวกเขายังส่วนใหญ่ถูกต่อต้านจากฝ่ายค้านในท้องถิ่นผ่านตุลาการที่ทำหน้าที่เหมือนแขนของรัฐบาลมากกว่าการเป็นเสาหลักที่เป็นอิสระของระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ

กิจกรรมด้านความปลอดภัยในปัจจุบันของโตเกียวล้วนมีประเด็นที่เกิดซ้ำและอาจเป็นอันตรายได้ พวกเขาได้รับการออกแบบเพื่อรวมความสามารถในการป้องกันของญี่ปุ่นเข้ากับสหรัฐอเมริกา (ซึ่งกำหนดรัฐธรรมนูญที่ไม่ใช่ทางทหารดั้งเดิม) และพันธมิตรอื่น ๆ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สหรัฐฯ ซึ่งอยู่ภายใต้ตำแหน่งประธานาธิบดีของทรัมป์ มีแนวโน้มที่จะขออะไรเพิ่มเติมจากรัฐบาลของอาเบะด้วย “การแบ่งภาระ” ในเวทีความปลอดภัย

ไม่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานและภารกิจรักษาสันติภาพจะถูกวางกรอบอย่างไร หากสถานการณ์สมคบคิดอย่างไม่เอื้ออำนวย ตอนนี้ญี่ปุ่นอาจถูกดึงดูดเข้าสู่การต่อสู้สงครามบางรูปแบบ และด้วยเหตุนี้ หากมีอยู่จริง ญี่ปุ่นในฐานะรัฐสันติภาพจะไม่มีอีกต่อไปอย่างแน่นอน สล็อตเว็บตรง แตกง่าย / เรื่อง ผี