เว็บสล็อตแตกง่าย Thailand Golf Travel Mart (TGTM) 2018 ตอกย้ำประเทศไทยเป็น “World Class Golf Destination”

เว็บสล็อตแตกง่าย Thailand Golf Travel Mart (TGTM) 2018 ตอกย้ำประเทศไทยเป็น “World Class Golf Destination”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยกขบวนผู้ประกอบการท่อง เว็บสล็อตแตกง่าย เที่ยวด้านกีฬากอล์ฟ สื่อมวลชน จากทั่วโลก เดินทางมาพบปะเจราจาธุรกิจกับผู้ประกอบการสนามกอล์ฟ โรงแรม และท่องเที่ยว ในงาน Thailand Golf Travel Mart (TGTM) 2018 ตอกย้ำประเทศไทยเป็น “World Class Golf Destination” สร้างรายได้จากนักกอล์ฟเพิ่ม 10%

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดการ “Thailand Golf Travel Mart (TGTM) 2018” ครั้งที่ 4 ขึ้น ระหว่างวันที่ 24 -26 ก.ค.2561 นี้ โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นาย ธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ผู้ประกอบการสนามกอล์ฟ ท่องเที่ยว และโรงแรม ตลอดจนเอเย่นทัวร์ สื่อมวลชนจากทั่วโลก เข้าร่วม เมื่อวันที่ 24 ก.ค.ที่ผ่านมา ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

นายธเนศวร์  กล่าวว่า งาน “ เนื่องจากจังหวัดภูเก็ต สามารถดึงความสนใจจากเอเยนต์ทัวร์ชั้นนำทั่วโลกได้เป็นอย่างดี 

เพราะนอกจากภูเก็ตจะมีแหล่งท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ ทะเลที่สวยงามเป็นที่รู้จักทั่วโลกแล้ว ด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาก็ยังเป็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะกีฬากอล์ฟ ซึ่งจะเป็นการตอกย้ำและสร้างภาพจำใหม่ให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้รู้จักภูเก็ต”

นายธเนศวร์ กล่าวถึงตลาดนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเล่นกอล์ฟในประเทศไทย ว่า ใน 1 ปี มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อตั้งใจมาเล่นกอล์ฟโดยเฉพาะมีมากถึง 4 แสนคนต่อปี และหากรวมกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเล่นกอล์ฟและท่องเที่ยวทั่วไปด้วย ในแต่ละปีมีนับล้านคน และถือเป็นรายได้อันดับ 2 ของประเทศเมื่อเทียบกับการท่องเที่ยวในลักษณะอื่น ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในอันดับ 7 ของโลกในการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มกอล์ฟ และอันดับ 1 ในเอเชีย เป็นการตอกย้ำและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในฐานะ “World Class Golf Destination”

ทั้งนี้เพราะประเทศไทยมีความพร้อมในหลายๆด้าน โดยเฉพาะสนามกอล์ฟที่มีมากกว่า 200 สนาม และการมาเล่นกอล์ฟที่เมืองไทยราคาไม่แพง อากาศดีสามารถเล่นกอล์ฟได้ตลอดทั้งปี และมีกิจกรรมที่จะสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวหลังการเล่นกอล์ฟได้อีกมากมาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ วัฒนธรรม อาหารการกิน ฯลฯ โดย 70%ของนักท่องเที่ยวกลุ่มกอล์ฟจะเป็นกลุ่มในเอเชียที่เดินทางมากับบริษัททัวร์เพื่อความสะดวกสบายในการเล่นกอล์ฟและเดินทางท่องเที่ยว ที่เหลือจะเป็นนักท่องเที่ยวจากยุโรปและทั่วโลก

“ในปี 2559 ที่ผ่านมา พบว่ามีนักท่องเที่ยวที่มาทำกิจกรรมกอล์ฟในประเทศไทยประมาณ 4 แสนกว่าคน สร้างรายได้ประมาณ 4.8 พันล้านบาท มีค่าใช้จ่ายวันละ 12,215 บาท/คน/วัน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป 2-3 เท่าตัว และทางททท.คาดว่าภายในสองปีนับจากนี้ รายได้ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวกลุ่มกอล์ฟจะเพิ่มขึ้นเป็น 10% และจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเล่นกอล์ฟในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นจากความพร้อมในทุกๆด้าน”นายธเนศวร์ กล่าวในที่สุด

ปล่อยพันธุ์กุ้งทะเล 1 ล้านตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ (24 ก.ค 61) นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและกิจกรรมทำความสะอาดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบการร้านอาหารนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ตำบลราไวย์เข้าร่วมเป็นจำนวนมากที่บริเวณสวนสาธารณะหนองน้ำในหาน ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

เทศบาลตำบลราไวย์ได้การสนับสนุนจากสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและกิจกรรมทำความสะอาดเพื่อเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นประจำทุกปี จากกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์นำ้ที่ผ่านมาทำใหทรัพยากรสัตว์น้ำได้รับการฟื้นฟู และเพิ่มผลิตสัตว์นำ้ธรรมชาติให้เกิดในเขตชายฝั่งทะเลบริเวณตำบลราไวย์ ทำให้ชาวประมงชายฝั่งบริเวณนั้น สามารถประกอบอาชีพประมงและเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี 

สำหรับการปล่อย พันธุ์สัตว์น้ำและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประกอบกิจกรรมอันเป็นการเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำและเป็นการสร้างจิตสำนึกหรือให้ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำรวมทั้งสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติ  เพื่อรณรงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู และร่วมกันบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนตลอดไป

เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชนชุมชนชาวประมงและประชาชนทุกหมู่เหล่า เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่และภาคประชาชนประชาสังคมโดยสัตว์น้ำที่ปล่อยในวันนี้ประกอบด้วยพันธุ์กุ้งทะเลจำนวน 1,000,000 ตัวโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งที่ 5 ภูเก็ต สล็อตแตกง่าย