เว็บสล็อตออนไลน์ พาณิชย์จังหวัดกระบี่ จับมือกับบริษัทอ่าวนางแลนด์มาร์ค ลงนาม MOU เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการสินค้าโอท๊อป

เว็บสล็อตออนไลน์ พาณิชย์จังหวัดกระบี่ จับมือกับบริษัทอ่าวนางแลนด์มาร์ค ลงนาม MOU เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการสินค้าโอท๊อป

พาณิชย์จังหวัดกระบี่ จับมือกับบริษัทอ่าวนางแลนด์มาร์ค เว็บสล็อตออนไลน์ ลงนาม MOU เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการสินค้าโอท๊อป  นำสินค้าวางจำหน่าย เพิ่มช่องทางการจำหน่าย ดีเดย์ ปลายปี 62 นายบริรักษ์ ชูสิทธิ์ พาณิชย์จังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า สำนักงานพานิชย์จังหวัดกระบี่  ได้ลงนาม(MOU)ข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมธุรกิจของชุมชน กับนางพรทิพย์ กิตติธรกุล  ประธานกรรมการบริหารอ่าวนางแลนด์มาร์คจำกัด พร้อมด้วยนายธนพัฒน์ พัฒศรีเรือง  กรรมการผู้จัดการบริษัทอ่าวนางแลนด์มาร์คจำกัด จัดขึ้น ณ โรงแรมกระบี่ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จัดขึ้นเมื่อวันที่  23 ก.ค.ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าโอท๊อปในพื้นที่ จ.กระบี่  ได้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น

นายบริรักษ์ กล่าวด้วย ว่า  การร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่มีศักยภาพจะทำให้นโยบายการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัดกระบี่  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง ถือเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0  ที่มุ่งยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โดยใช้พื้นที่ของโครงการอ่าวนาง แลนด์มาร์ก ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.อ่าวนาง ใจกลางแหล่งท่องเที่ยว

ซึ่งเป็นทำเลการค้าขายที่ดีที่สุดอยู่ติดชายทะเลหาดนพรัตน์ธารา  ภายใต้บันทึกข้อตกลงตความร่วมมือดังกล่าวสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่จะเป็นผู้คัดสรรผู้ประกอบการชุมชนที่มีผลิตภัณ  ฑ์โดดเด่นเช่นผลิตภัณฑ์ OTOP ร้านค้าที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศมีเอกลักษณ์ประจำถิ่น  ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ในขณะที่บริษัทอ่าวนางแลนด์มาร์คจำกัด  จะเป็นผู้จัดสรรพื้นที่ให้ผู้ประกอบการที่ได้รับเลือกมาเปิดแผงขายของบนถนนคนเดินในโครงการรวมถึงการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว

ด้านนายธนพัฒน์ พัฒศรีเรือง กรรมการผู้จัดการบริษัทอ่าวนางแลนด์มาร์ค จำกัด กล่าวด้วยว่า โครงการอ่าวนางแลนด์มาร์ค  มีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ และเป็น 1 ในกิจกรรมแผนงานด้าน CSR  ของบริษัทฯอยู่แล้ว สำหรับตลาดชุมชน จะสามารถเปิดได้ประมาณ ปลายปี 62 เป็นตลาดแห่งเดียวในกระบี่  ที่อยู่เลียบชายหาด ความยาวกว่า 1 กิโลเมตร

โดยตลาดแห่งนี้ยังประกอบด้วยคอมมูนิตี้มอลล์ ร้านอาหาร ร้านค้า การแสดงทางวัฒนธรรม และอื่นอีกจำนวนมาก  ส่วนตัวโครงการอ่าวนางแลนด์มาร์ค เป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในแบบผสมผสาน  ให้เป็นศูนกลางธุรกิจที่ครบวงจรในที่เดียว ทั้งร้านค้า ร้านอาหาร แหล่งบันเทิง ซุปเปอร์มาร์เก็ต โรงแรม คอนโด  ทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ ภายใน 7 ปี ข้างหน้า ด้วยเงินลงทุนกว่า 6,000 ล้านบาท บนเนื้อที่กว่า 55ไร่

จิตอาสาพระราชทานกว่า 3 พันคน ออกปฏิบัติกิจกรรมทำความสะอาด

จิตอาสาพระราชทานกว่า 3 พันคนร่วมกล่าวคำปฏิญาณ “เราจะทำความดีด้วยหัวใจ” พร้อมออกปฏิบัติกิจกรรมทำความสะอาดเก็บขยะปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่สวนสาธารณะสะพานหิน

วันนี้ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.40 น.พลตำรวจโท สกลเขต จันทรา กรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ และกิจกรรมโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา ณ บริเวณสนามฟุตบอล สนามกีฬาเทศบาลนครภูเก็ต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือนประชาชน จิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน

โอกาสนี้พลตำรวจโทสกลเขต จันทรา กรมวังผู้ใหญ่ ประธานในพิธีเปิดกรวยถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พลตำรวจโทสกลเขต จันทรา กรมวังผู้ใหญ่ กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าปรองดองสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้มีความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติคือสถาบันชาติ,สถาบันศาสนา,สถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชน

ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) ถือกำเนิดจัดตั้งขึ้นอันเนื่องมาจากโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ”เราทำดีด้วยหัวใจ”เป็นหน่วยงานเป็นเครื่องมือทำหน้าที่ประสานความร่วมมือทำงาน ระหว่างหน่วยงานราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติให้คนในชาติในชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืนสนองพระราชปณิธานที่ว่า “รักษา สืบสาน ต่อยอด”

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นความ ร่วมมือร่วมใจที่ทุกภาคส่วนได้มาชุมนุมโดยพร้อมเพียงกันเพื่อร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเราซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์และถือเป็นโครงการซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดและที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนทุกฝ่ายต่างตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของจังหวัดภูเก็ต

โอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมเปล่งเสียงกล่าวคำปฏิญาณ “เราจะทำความดีด้วยหัวใจ” โดยพร้อมเพรียงกันจำนวน 3 ครั้ง และเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจิตอาสาทั้งหมดได้แยกย้ายไปปฏิบัติกิจกรรมทำความสะอาดเก็บขยะปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่สวนสาธารณะสะพานหิน

อุปกรณ์ Beacon เพื่อแจ้งให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และชาวต่างชาติในภูเก็ตได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องโดยตรงจากแหล่งข้อมูล เช่น บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวหรือโปรโมชั่นดีๆ และ Digital Signage จอภาพดิจิทัลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก โรงพยาบาล สถานที่ราชการ ฯลฯ เว็บสล็อต